elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 22.06.2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Żłobka w Mławie

 

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Żłobka w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 21.06.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
2. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: administracja@zlobek.mlawa.pl

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie Miejskiego Żłobka w Mława nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa Miejskiego Żłobka w Mławie posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 10.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem administracja@zlobek.mlawa.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/654-36-75 wew.25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Mławie

Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7 , 06-500 Mława

E-mail: dyrektor@zlobek.mlawa.pl

Telefon: 23 654-36-75 wew.23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek żłobka:

Parking pokryty jest kostką brukową.
Na parkingu wytyczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie osób niepełnosprawnych.
Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
Na terenie żłobka znajduje się platforma przyschodowa umożliwiająca wjazd na piętro budynku (potrzebę skorzystania z platformy należy zgłosić personelowi żłobka).
Nie ma możliwości skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku (sekretariatu) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Plac zabaw żłobka:

1. Żłobek posiada plac zabaw, ale nie jest on dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

W Miejskim Żłobku w Mławie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Miejski Żłobek w Mławie
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację:
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 07.01.2021
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2021
Liczba wyświetleń: 948
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.01.2021
08:08:39
edycja
Deklaracja dostępności
13.01.2021
08:07:40
edycja
Deklaracja dostępności
13.01.2021
08:04:00
edycja
Deklaracja dostępności
07.01.2021
22:31:18
edycja
Deklaracja dostępności
07.01.2021
22:31:11
dodanie
Deklaracja dostępności